Polish-school-banner-with-EN-text-smaller

 

Polska Szkoła im. św. Jana Pawła II została założona w 2011 roku. Siedziba szkoły znjaduje się przy parafii św. Agaty w  St. Louis, Missouri.

Szkoła oferuje zajęcia od przedszkola po klasy licealne dla uczniów w wieku od 4 do 18 lat i realizuje Program Nauczania dla polonijnch szkół dokształcających w USA, który został opracowany przez Komisję Oświatową Kongresu Polonii Amerykańskiej. Uczniowie szkoły zdobywają wiedzę w zakresie języka polskiego, historii Polski, geografii Polski i religii.

Saint John Paul II Polish School was established in 2011. The school is located at the Polish Roman  Catholic Parish at Saint Agatha Church in St. Louis, Missouri.   The school offers classes from preschool through high school for students 4 through 18 years old.  The curriculum is based on program established by the Education Commission of the Polish – American Congress. Students have the opportunity to gain knowledge in Polish language, History, Geography and Religion.

For additional information, please visit the school’s website:  http://www.polskaszkolastl.org/

Also:

List of closed Polish schools which operated in St. Louis area in 20th century

 http://archstl.org/category/parish-ethnicity/polish